Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Ogłoszenie praca

Utworzono dnia 08.07.2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach poszukuje osoby do sprawowania usług opiekuńczych dla Pani mieszkającej w Niemcach.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt osobisty lub telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niemcach tel. 518 122 366 lub 518 124 188

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie praca

Informacja

Utworzono dnia 30.04.2024

UWAGA!

W czwartek 2.05.2024 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach będzie nieczynny.

czytaj dalej na temat: Informacja

Dodatek osłonowy

Utworzono dnia 26.04.2024

 

Do 30 kwietnia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w  Niemcach.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

UWAGA

  Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego  można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany),  taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

• 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

• 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

• 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

• 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:

• 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

• 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

• 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

• 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek podwyższony przysługuje osobom opalającym domy węglem – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo  osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego.

Pozytywne rozstrzygnięcia nie mają formy decyzji, jeśli podasz swój adres e-mail we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na adres elektronicznej skrzynki pocztowej. W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany, rozstrzygnięcie nie jest wysyłane do beneficjenta. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od  odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

Decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

czytaj dalej na temat: Dodatek osłonowy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA ROK 2024

Utworzono dnia 26.03.2024

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA USŁUGI SPOŁECZNE W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA ROK 2024.

 

 

 

I. Nazwa, adres i rodzaj zamawiającego

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres zamawiającego: 21-025 Niemce, ul. Lubelska 119

Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 130 000 zł netto i zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia polega na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych w miejscu zamieszkania podopiecznych na terenie Gminy Niemce:

 

Zadanie 1. specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci :

-  terapia neurologopedyczna,

  •  terapia surdologopedyczna

 

 Ponadto zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby godzin w zależności od potrzeb.

Przy świadczeniu usług mają zastosowanie przepisy:

a) ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.),

b) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. nr 189, poz. 1598) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006, zmieniające Rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2006 r., nr 134, poz. 943)

szczegóły w załącznikach

czytaj dalej na temat: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA ROK 2024

Obowiązek informacyjny dotyczący programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Utworzono dnia 19.03.2024

 

 

 

 

Wieloletni Rządowy program ”Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2024 – 2028 (Moduł 1 i 2)

191 000 zł - dofinansowanie

47 750zł -  wkład własny

238 750 zł - całość zadania

W ramach wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 realizowana jest pomoc w jednej
z trzech form: 

posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, pokrycie kosztów dowozu posiłków na terenie gminy.

Umowa z 19 marca 2024 roku.

czytaj dalej na temat: Obowiązek informacyjny dotyczący programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

Utworzono dnia 12.03.2024

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach z przyjemnością informuje, że rozpoczyna realizację programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Łączna kwota środków Funduszu Solidarnościowego uzyskana przez Gminę Niemce na realizację Programu wynosi 68 486,00 zł.

czytaj dalej na temat: PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej „dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Utworzono dnia 29.02.2024

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

RESORTOWY PROGRAM MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej „dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Gmina Niemce informuje, iż w związku z umową zawartą z Wojewodą Lubelskim rozpoczyna realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania – 849 088,80 zł.
Całkowita wartość –  849 088,80 zł.

czytaj dalej na temat: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej „dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA ROK 2024.

Utworzono dnia 14.02.2024

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA USŁUGI SPOŁECZNE W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA ROK 2024.

 

 

 

I. Nazwa, adres i rodzaj zamawiającego

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres zamawiającego: 21-025 Niemce, ul. Lubelska 119

Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 130 000 zł netto i zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia polega na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych w miejscu zamieszkania podopiecznych na terenie Gminy Niemce:

Zadanie 1. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych,

Zadanie 2. specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci :

 - terapia neurologopedyczna,

 - terapia surdologopedyczna

Zadanie 3. Specjalistycznych usług opiekuńcze dla 2 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi

Szczegóły w załącznikach

czytaj dalej na temat: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA ROK 2024.

Program Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021-2027- Podprogram 2023

Utworzono dnia 14.02.2024

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach zaprasza osoby zainteresowane pomocą w formie paczek żywnościowych w ramach Programu Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021-2027- Podprogram 2023, do zgłaszania się do tutejszego ośrodka, w celu przedłożenia niezbędnej dokumentacji.

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 2 056,40 zł

- dla osoby w rodzinie - 1 590 zł

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 przed 12 lutego 2024r., nie jest wymagane wydanie nowego skierowania.

Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemcach. Więcej informacji pod numerem telefonu 518-124-188, 518-119-430

Wymagany wniosek (załącznik nr 5): wniosek w załączniku

czytaj dalej na temat: Program Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021-2027- Podprogram 2023

„Asystent rodziny w 2023 r."

Utworzono dnia 26.01.2024

Gmina Niemce w ramach rządowego programu wpierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” pozyskała środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny za m-c listopad i grudzień 2023 r. w kwocie  11 139,52 zł oraz dodatek do wynagrodzenia asystenta rodziny w 2023r. w kwocie 2 000,00 zł.

Wysokość przyznanych środków w ramach programu „Asystent rodziny w 2023 r.” wyniosła 13 139,52 zł.

Celem programu „Asystent rodziny w 2023 r.” jest m.in. pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny

czytaj dalej na temat: „Asystent rodziny w 2023 r."

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 13

W poprzednim tygodniu: 117

W tym miesiącu: 287

W poprzednim miesiącu: 473

Wszystkich: 31735