Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach

AKTUALNOŚCI, strona 16:

Składanie wniosków

Utworzono dnia 17.03.2020

Składanie wniosków

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach przypomina, iż w przypadku dzieci nowo narodzonych świadczenie wychowawcze (500+) naliczane jest od dnia narodzin dziecka, pod warunkiem, że wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od narodzin.

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka („Becikowego”) złożyć można natomiast w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin.

Biorąc pod uwagę powyższe nie ma konieczności składania wniosków bezpośrednio
w miesiącu, w którym urodziło się dziecko.


Przypominamy, że wnioski o świadczenia można:

- składać elektronicznie, tj. poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS,

- pobrać ze strony tut. Ośrodka, zakładka „Druki do pobrania”, wydrukować
i przesłać listownie za pośrednictwem tradycyjnej poczty.


W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości przy wypełnianiu wniosków prosimy
o kontakt pod numerem telefonu 573 350 120, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach służą pomocą.

czytaj dalej na temat: Składanie wniosków

Apel o bezpieczeństwo osób starszych, samotnych

Utworzono dnia 17.03.2020

Apel o bezpieczeństwo osób starszych, samotnych

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach apeluje do wszystkich mieszkańców Gminy Niemce o podjęcie kroków zmierzających do uniknięcia zachorowania na chorobę koronawirusa i w związku z tym:

1) Zadbanie o osoby starsze, aby nie wychodziły z domu ponieważ narażeni są na szybsze zachorowanie.

2) Osoby chore na różne inne choroby, posiadają osłabioną odporność organizmu i też są narażeni na szybsze zachorowanie, prosimy również o nie wychodzenie z domu. 

3) Rodzice dzieci - ograniczyć wychodzenie dzieciom z domu

- ograniczyć osobiste  kontakty z innymi dziećmi.

 4) Przestrzegać higieny osobistej ( częste mycie rąk środkami dezynfekujacymi)

                        

 

Osoby starsze - niemające rodziny, schorowane - mogą liczyć na wsparcie pracowników  Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach. Potrzeby można zgłaszać  telefonicznie pod numerami: 573 350 101, 518 119 440, 512 589 133.

 

WAŻNE:  Niech każdy zwróci szczególną uwagę na swoich bliskich oraz sąsiadów tak aby każdy mógł czuć się bezpiecznie i nie pozostawał sam sobie, a w razie potrzeby mogli liczyć na osobę drugą.                                   

 

czytaj dalej na temat: Apel o bezpieczeństwo osób starszych, samotnych

Komunikat

Utworzono dnia 13.03.2020

Szanowni Państwo

W związku z dynamicznie rozwijającą się i niebezpieczną sytuacją związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach, prosimy o ograniczanie osobistego załatwiania spraw i korzystanie z form korespondencji tradycyjnej czy elektronicznej oraz telefonicznej. W dniach od 13.03.20 r. do 25.03.20 r. wyjazdy w teren pracowników socjalnych, celem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, będą ograniczone.

W sprawach urzędowych prosimy w pierwszej kolejności o kontakt telefoniczny lub mailowy, a tylko w wyjątkowych wypadkach korzystać z wizyt bezpośrednich w Ośrodku.

 

Numery telefonów oraz adresy mailowe do pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach w zakładce pracownicy.

 

Kierownik Ośrodka – 518 119440

Z-ca kierownika Ośrodka – 512 589 133

Dział księgowości  – 81 5015221

Dział pomocy społecznej

-punkt przyjęć interesantów 573 350101

-usługi opiekuńcze 518 122366

-pracownicy socjalni (praca socjalna) 518 124188; 518 124442

Dział świadczeń rodzinnych

-świadczenia rodzinne, świadczenia  wychowawcze – 573 350120

-fundusz alimentacyjny – 518 122838

Asystent rodziny – 518 119430

Fax – 81 7561029

 

O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa za pośrednictwem strony internetowej.

czytaj dalej na temat: Komunikat

Informacja o udzieleniu zamówienia

Utworzono dnia 02.03.2020

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono dnia 28.02.2020

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty : Ogłoszenie o zamówieniu nr 01/KP/2020

czytaj dalej na temat: Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wycieczka do Lwowa

Utworzono dnia 17.02.2020

-Wycieczka do Lwowa dla osób po 60 roku życia

(dla seniorów z Gminy Niemce) 11-13.05.2020 r.

czytaj dalej na temat: Wycieczka do Lwowa

Ogłoszenie o zamówieniu.

Utworzono dnia 14.02.2020

Ogłoszenie o zamówieniu nr 01/KP/2020

Na wykonanie zadania pn.

 

 

Kompleksowa organizacja indywidualnego poradnictwa zawodowego
i wsparcia psychologicznego
dla 10 Uczestników Projektu : „Stop dla wykluczenia – nowa szansa”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11„Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.

szczegółowe informacje pod adresem:  https://www.e-bip.org.pl/opsniemce/24017

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie o zamówieniu.

Paczki żywnościowe z Banku Żywności

Utworzono dnia 06.02.2020

Paczki żywnościowe z Banku Żywności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach informuje, że dnia 19.02.2020 roku od godz. 8.00 do godz. 18.00 odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych z Banku Żywności w Lublinie w ramach Podprogramu 2019. Osoby, które przystąpiły do programuzapraszamy po odbiór żywności.

Kontakt do pracowników socjalnych:

- 573 350 101

- 518 124 188

czytaj dalej na temat: Paczki żywnościowe z Banku Żywności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA ROK 2021.

Utworzono dnia 04.01.2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA USŁUGI SPOŁECZNE W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA ROK 2021

czytaj dalej na temat: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA ROK 2021.

Zapytanie ofertowe na usługi opiekuńcze.

Utworzono dnia 03.01.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej  na terenie gminy Niemce.

czytaj dalej na temat: Zapytanie ofertowe na usługi opiekuńcze.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 13

W poprzednim tygodniu: 117

W tym miesiącu: 287

W poprzednim miesiącu: 473

Wszystkich: 31735