Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach

Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

Utworzono dnia 01.03.2023

RESORTOWY PROGRAM MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

„Opieka wytchnieniowa ’’ – edycja 2023

Gmina Niemce uprzejmie informuje, iż otrzymała środki finansowe zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Lubelskim na realizację w 2023r. Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023r., który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania – 60 302,40 zł.

Całkowita wartość – 60 302,40 zł.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2023 roku w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (limit 240 godzin) w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Głównym celem Programu jest : wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • Osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który mogły przyznać na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. 

Sprawowanie usług opieki wytchnieniowej nad chorym członkiem rodziny polegać będzie w szczególności na:

  1. Udzielaniu wsparcia w podstawowych czynnościach życiowych;
  2. Zapewnieniu pielęgnacji i szeroko pojętej opieki;
  3. Pomocy w załatwianiu podstawowych spraw osobistych;
  4. Zapewnieniu kontaktów z otoczeniem oraz organizacji czasu wolnego.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Należy pamiętać, że w godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Warunkiem skorzystania przez osobę z niepełnosprawnością lub jej opiekuna ze wsparcia jest: złożenie Karty zgłoszeniowej (załącznik nr 7 do Programu) wraz z kopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. Dodatkowo można przedłożyć Kartę oceny niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (załącznik nr 6 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Dokument nie jest obowiązkowy, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu podsiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usług w pierwszej kolejności.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującą całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Zapewnienie wsparcia w zakresie usług opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019r. Państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Zgodnie z art.1 ustawy z dnia 23 października 2018r. O Funduszu Solidarnościowym Dz .U. z 2020r. Poz 1787) celem Funduszu Solidarnościowego jest m. in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Usługi opieki wytchnieniowej powinny być prowadzone z zachowaniem podmiotowości osób niepełnosprawnych oraz ich niezależności.

Szczegółowe informacje dotyczące programu

Nabór do programu „Opieka wytchnieniowa” prowadzony będzie w sposób ciągły do wyczerpania środków na jego realizację w 2023r.

Karty zgłoszenia wraz z wymaganą dokumentacją przyjmowane są w:
Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemcach, ul.Lubelska 119,21-025 Niemce. w poniedziałek od 8:00 – 16:00 , od wtorku do piątku od 7:30-15:30.

Dodatkowe informacje, można uzyskać w OPS Niemce pod numerem telefonu tel  518122366

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 13

W poprzednim tygodniu: 117

W tym miesiącu: 287

W poprzednim miesiącu: 473

Wszystkich: 31735