Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach

AKTUALNOŚCI:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Utworzono dnia 24.12.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA USŁUGI SPOŁECZNE W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA ROK 2021.

 

czytaj dalej na temat: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA "

Utworzono dnia 19.12.2020

.

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA CZŁONKÓW RODZIN LUB OPIEKUNÓW OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI” – EDYCJA 2021

 

 

Opieka nad osobą niepełnosprawną wiąże się z rezygnacją członków rodzin, opiekunów
z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji.

 

Cel programu „Opieka wytchnieniowa”
Program „Opieka wytchnieniowa” powstał, by odciążyć członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program będzie realizowany od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Program będzie realizowany w trzech formach:


1. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
- miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
- ośrodku wsparcia,
- innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.

2. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
- ośrodku wsparcia,
- w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisaną do rejestru właściwego wojewody,
- innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.

3. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Uczestnik Programu, któremu zostanie przyznana pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za tę usługę.


Limity godzin usług:
- limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego,
- limit 14 dni dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego
(w przypadku zaistnienia nagłych okoliczności tj. pobytu w szpitalu członka rodziny lub opiekuna prawnego – uczestnika programu spowodowanego zakażaniem koronawirusem, istnieje możliwość przyznania dodatkowego limitu w ramach pobytu całodobowego,
w wymiarze kolejnych 14 dni. W tym celu konieczne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego dotyczącego hospitalizacji)

- limit 20 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Po przekroczeniu limitu godzin, samorząd może wyrazić zgodę na zwiększenie liczby godzin usług opieki wytchnieniowej w ramach środków własnych.

 

Osoby zainteresowane korzystaniem w usług w ramach programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach
w terminie do 23 grudnia 2020 r. w godz. 700 – 1200, 1300 – 1800.

 

czytaj dalej na temat: PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA "

Ogłoszenie

Utworzono dnia 19.12.2020
24 grudnia 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach zamknięty   W związku z dniem świątecznym 26 grudnia 2020 roku przypadającym w sobotę, dzień 24 grudnia 2020 roku (wigilia) będzie dniem wolnym od pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach  w tym dniu...
czytaj dalej na temat: Ogłoszenie

Ogłoszenie praca

Utworzono dnia 11.12.2020
Ogłoszenie praca      Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach poszukuje pracownika do sprawowania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi mieszkającej w miejscowości Niemce.   Osoby chętne powinny posiadać  kwalifikacje...
czytaj dalej na temat: Ogłoszenie praca

Dystrybucja żywności z Banku Żywności

Utworzono dnia 27.11.2020

Dystrybucja żywności z Banku Żywności

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach informuje, że w dalszym ciągu przyjmowane są zgłoszenia do otrzymania paczek żywnościowych z Banku Żywności - Podprogram 2020.

Osoby zainteresowane, zamieszkujące na terenie Gminy Niemce prosimy o kontakt z tutejszym ośrodkiemod poniedziałku do piątku w godzinach  7.00 - 12.00 oraz w godzinach 13.00 - 18.00

w celu ustalenia uprawnień do tej formy pomocy i wypełnienia skierowania.

 

Kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej: 573 350 101; 518 124 188; 518 124 442.

 

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

- 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1 161,60zł w przypadku osoby w rodzinie

Informacje o efektach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019

Utworzono dnia 27.11.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach

przekazuje informacje o efektach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019.  W okresie od 01.2020- 09.2020udział wzięło 756 osób potrzebujących (w tym 371 kobiet i 385 mężczyzn), do których dotarła pomoc żywnościowa.

Przekazaliśmy 47 530 kilogramów żywności, w tym 2 156 paczek.

Ponadto zorganizowaliśmy działania towarzyszące w postaci 4 warsztatów, w których udział wzięło 72 osoby ( w tym 54 kobiet i 18 mężczyzn).

 

 

czytaj dalej na temat: Informacje o efektach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019

Program Wspieraj Seniora informacje.

Utworzono dnia 26.10.2020

Program "WSPIERAJ SENIORA" na rok 2020

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020 jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej.  Program został podpisany przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlenę Maląg w dniu 19 października 2020 r.

 

czytaj dalej na temat: Program Wspieraj Seniora informacje.

Nowe godziny pracy Ośrodka

Utworzono dnia 16.10.2020

Informacja o funkcjonowaniu OPS w Niemcach

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Niemce,

W związku z rozwojem sytuacji zagrożenia Epidemiologicznego w kraju, w trosce o bezpieczeństwo Państwa, Waszych bliskich oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania zostają wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Niemcach. Ośrodek będzie dostępny dla zainteresowanych w godzinach
700 – 1200 oraz 1300 – 1800.

Wszelkie sprawy, niewymagające osobistego stawiennictwa, proszę załatwiać drogą pocztową, za pomocą poczty elektronicznej, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, jak również drogą telefoniczną.

 

Podstawowe dane do kontaktu:

Kierownik Ośrodka – 518119440

Dział księgowości  – 81 5015221

Dział pomocy społecznej

-punkt przyjęć interesantów 573350101

-usługi opiekuńcze 518122366

-pracownicy socjalni (praca socjalna) 518124188; 518124442

Dział świadczeń rodzinnych

-świadczenia rodzinne, 500+  573350120

-fundusz alimentacyjny 518122838

Asystent rodziny 518119430

Fax – 81 7561029

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 110

W poprzednim tygodniu: 134

W tym miesiącu: 494

W poprzednim miesiącu: 356

Wszystkich: 18100